Mentelity Foundation

Iedereen heeft het recht de beste versie van zichzelf te worden. Dat was Bibian Mentel haar droom. Nu is het onze missie om Bibians droom uit te laten komen. Dat doen wij door mensen met een lichamelijke uitdaging te inspireren en motiveren om in beweging te komen.

De kracht die Bibi­an Men­tel wist over te bren­gen op ande­ren is bij de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on nu onze inspi­ra­tie­bron. Laat je inspi­re­ren door het gedach­ten­goed en de levens­les­sen van Bibian. 

Wij moti­ve­ren men­sen om in bewe­ging te komen en gren­zen te ver­leg­gen. Tij­dens onze spor­tie­ve acti­vi­tei­ten laten wij men­sen zien dat zij tot meer in staat zijn dan zij­zelf denken.

Van disa­b­led naar Re-Abled: Door mid­del van bete­re bege­lei­ding en de juis­te pro­the­se hel­pen wij ieder­een met een licha­me­lij­ke uit­da­ging het maxi­ma­le uit zich­zelf te halen. 

Word donateur of sponsor en steun de foundation
Doe jij mee aan Hohsaas 12 uurs-challenge? 

Crowd­fun­ding

Jayley wil de springveer aan, lees haar verhaal

Ver­haal

Word donateur en steun onze missie. Help jij mee?

Steun ons

Fysieke en mentale uitdaging is wat ons beweegt

Over

Koop nu je ticket voor de Mentelity Games 2023

Ga je mee?

Steun ons door een kijkje te nemen in onze winkel

Shop

Blijf op de hoogte
van alle ontwikkelingen

Benieuwd hoe wij het verschil maken voor anderen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!