Loading...
Motivate2022-03-16T09:26:06+01:00

Motivation to Move!

Bij de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on moti­ve­ren wij men­sen om in bewe­ging te komen en hun dro­men na te jagen. Hoe groot de eer­ste stap ook is. Het kun­nen over­win­nen, groei­en en ont­wik­ke­len is voor ons de essen­tie van een goed leven. 

Met de ver­schil­len­de acti­vi­tei­ten die wij orga­ni­se­ren bren­gen wij men­sen let­ter­lijk en figuur­lijk in bewe­ging. Door het stel­len en beha­len van doe­len geven wij meer zelf­ver­trou­wen aan de
deel­ne­mers van onze projecten. 

Dat zelf­ver­trou­wen nemen zij mee naar huis en geeft hen de moge­lijk­heid om zelf­stan­di­ger te wor­den in het dage­lijks leven. Hier­on­der vindt je een over­zicht van pro­jec­ten die de Mentelity
Foun­da­ti­on orga­ni­seert. Kom jij ook in beweging?

Motivation to Move-week

Doe mee aan de Moti­va­ti­on to Move-week en kom in bewe­ging. Van 6 tot en met 12 juni 2022 orga­ni­seert de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on tal van events.

Mentelity Snowboardschool

Zin om van de pis­te af te glij­den? Kom dan les­sen vol­gen bij de Men­te­li­ty Snow­board­school en leer snow­boar­den met een licha­me­lij­ke uitdaging.

Mentelity SUP Event

Klaar voor een spor­tie­ve dag op het water? Kom dan naar de Men­te­li­ty Sup Events en glijd met ons over het water van de Loos­d­recht­se Plassen.

Mentelity Games

Ben jij klaar voor een win­ter­sport­avon­tuur in de Zwit­ser­se ber­gen? Dan zijn de Men­te­li­ty Games echt iets voor jou en je fami­lie en vrienden.

Mentelity Stranddag

Lek­ker bewe­gen aan de kust? Tij­dens onze Men­te­li­ty Strand­da­gen laten wij jou zien wel­ke spor­ten er moge­lijk zijn op het strand en in de zee.

Mentelity Snowboard Fundag

Ken­nis maken met het snow­boar­den? Kom dan naar de Men­te­li­ty Snow­board Fun­da­gen en maak jouw eer­ste meters op de pis­te tij­dens onze clinics.

Titel

Ga naar de bovenkant