Loading...
Mentelity Games2022-09-22T12:31:02+02:00

Mentelity Games

In maart 2023 gaat de 3e edi­tie van de Men­te­li­ty Games van start. Het is een week vol chal­len­ges waar­in men­sen met én zon­der licha­me­lij­ke uit­da­ging hun gren­zen ver­leg­gen. Het doel van de Men­te­li­ty Games, die wor­den gehou­den van maan­dag 27 maart tot zater­dag 1 april 2023, is het om naar de moge­lijk­he­den te kij­ken in plaats van naar de beperkingen. 

Het is een uniek ski- en snow­board-eve­ne­ment voor men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging. Van begin­nen­de tot erva­ren win­ter­spor­ters: deel­ne­mers kun­nen samen met hun fami­lie en vrien­den genie­ten van dagen vol sneeuw­ple­zier. Zit­ski­ën, staand ski­ën, ski­ën met een visu­e­le beper­king of snow­boar­den, het is alle­maal moge­lijk tij­dens de Men­te­li­ty Games.

Voor­af­gaand aan de Men­te­li­ty Games staat de Hoh­s­aas 12-uurs chal­len­ge op de plan­ning. 100 teams dalen twaalf uur lang af op de pis­tes van Saas Grund om niet allen hun eigen gren­zen te ver­leg­gen, maar ook deel­ne­mers van de Games de kans te bie­den om nieu­we moge­lijk­he­den te ont­dek­ken en zo de bes­te ver­sie van zich­zelf te worden. 

Informatie & Programma

Wil jij goed voor­be­reid op reis? Kijk dan snel hier voor het pro­gram­ma van de Men­te­li­ty Games en alle prak­ti­sche informatie. 

Accommodaties Games

Koop jij een tic­ket voor de Men­te­li­ty Games inclu­sief een ver­blijf­plaats? Kijk dan hier wat de ver­schil­len­de moge­lijk­he­den zijn. 

Hohsaas 12-uurs challenge

Wil jij mee­doen aan de Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge en zo geld inza­me­len voor de Men­te­li­ty Games? Klik snel voor meer informatie!

Titel

Ga naar de bovenkant