Logo Mentelity Foundation
Logo Mentelity Foundation
Naar het overzicht

Mentelity Snowboard Fundag

Ken­nis maken met het snow­boar­den? Kom dan naar een van Men­te­li­ty Snow­board Fun­da­gen en maak jouw eer­ste meters in de sneeuw. Door de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on opge­lei­de lera­ren laten jou tij­dens de cli­nic van twee uur zien dat snow­boar­den met een licha­me­lij­ke uit­da­ging moge­lijk is. Klaar voor jouw eer­ste stap­pen in de wereld van de wintersport?

Toe­gan­ke­lijk voor iedereen
Tij­dens de Men­te­li­ty Snow­board Fun­dag word jij als deel­ne­mer per­soon­lijk bege­leid en krijg jij tips en tricks hoe jij het bes­te kunt snow­boar­den in jouw spe­ci­fie­ke situ­a­tie. Of je nou een pro­the­se hebt of ver­min­der­de spier­kracht in je benen; tij­dens de cli­nic van twee uur kij­ken de Men­te­li­ty-lera­ren naar de moge­lijk­he­den om jou zo goed moge­lijk de berg af te helpen.

Tij­dens de Snow­board Fun­dag zijn ook broers, zus­sen, vrien­den en fami­lie­le­den van de deel­ne­mers meer dan wel­kom, omdat wij het belang­rijk vin­den dat ieder­een samen in bewe­ging moet kun­nen blij­ven. Samen maken wij er een mooie dag van!

Snow­board Fun­dag Ruchpen 

Op 23 janu­a­ri 2021 staat er weer een Snow­Board Fun­dag op de agen­da. Op die dag kan wordt ook de vier­de loca­tie van de Bibi­an Men­tel Snow­board School geo­pend bij Snow­World in Ruc­phen. Heb jij een licha­me­lij­ke uit­da­ging en wil je leren snow­boar­den? Meld je dan nu aan voor de cli­nic en geniet met ons in de sneeuw.

Vra­gen over de Men­te­li­ty Snow­board Fun­dag? Neem dan con­tact met ons op!