Word vrijwilliger

Met meer­de­re eve­ne­men­ten per jaar, weke­lijk­se sport­les­sen en een win­ter­sport­reis naar Zwit­ser­land kan de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on niet zon­der de hulp van vrij­wil­li­gers. Wil jij samen met ons kin­de­ren en jon­ge­ren met een licha­me­lij­ke uit­da­ging weer in bewe­ging bren­gen? Vul dan onder­staan­de for­mu­lier in, ver­tel ons wat jij voor de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on kan bete­ke­nen en waar­om juist jij ons kan hel­pen onze mis­sie te volbrengen?

Na het invul­len van het for­mu­lier neemt Merijn Koek of Thijs Kroe­zen con­tact met jou op en gaan we met elkaar kij­ken hoe jij ons kunt hel­pen bij een van onze acti­vi­tei­ten. Samen geven we jon­ge­ren met een licha­me­lij­ke uit­da­ging gelij­ke kan­sen. Tot snel!