Verhalen2020-10-20T17:22:32+02:00

Verhalen

Bibian Mentel

Klei­ne en gro­te over­win­nin­gen beha­len in jouw ont­wik­ke­ling is waar het om gaat. Durf je pas­sie te vol­gen en word de bes­te ver­sie van jezelf.


Lionel Goorissen

Lio­nel is lang op zoek geweest naar de juis­te pro­the­se. De JUMP van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on is voor hem een nieu­we start geweest in zijn leven.

Joselien Koopmans

Jose­lien ver­borg haar pro­the­se, omdat ze niet anders wil­de zijn. Van Bibi­an leer­de zij om kracht uit te stra­len in plaats van onze­ker­heid.

Siep van Groningen

Siep moet zijn ener­gie door zijn uit­da­ging altijd goed ver­de­len, maar sinds hij snow­board­les­sen volgt is zijn con­di­tie alleen maar ver­be­terd.

Larissa de Groot

Laris­sa werd door de Men­te­li­ty Games zelf­stan­di­ger in haar rol­stoel. Na het avon­tuur in de ber­gen durf­de ze zelfs alleen op reis naar Lon­den.

Merijn Koek

Waar­om zou je een uit­da­ging in het leven uit de weg­gaan van­we­ge een licha­me­lij­ke beper­king? Kijk naar de moge­lijk­he­den en kom in bewe­ging.

Go to Top