Logo Mentelity Foundation
Logo Mentelity Foundation
Naar het overzicht

Kom naar de Snowboard Fundagen in Rucphen en Terneuzen

De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on orga­ni­seert bij Snow­World in Ruch­pen en Ter­neu­zen twee Snow­board Fun­da­gen. Tij­dens deze dagen kun­nen men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging en hun vrien­den of fami­lie ken­nis­ma­ken met de snow­board­sport. Deel­na­me aan deze dagen is gra­tis, dus schrijf je snel in! 

Toe­gan­ke­lijk voor iedereen*
Tij­dens de Men­te­li­ty Snow­board Fun­dag word jij als deel­ne­mer per­soon­lijk bege­leid en krijg jij tips en tricks hoe jij het bes­te kunt snow­boar­den in jouw spe­ci­fie­ke situ­a­tie. Of je nou een pro­the­se hebt of ver­min­der­de spier­kracht in je benen; tij­dens de cli­nic van twee uur kij­ken de Men­te­li­ty-lera­ren naar de moge­lijk­he­den om jou zo goed moge­lijk de berg af te hel­pen en te genieten!

De Snow­board Fun­da­gen zijn ook toe­gan­ke­lijk voor broers, zus­sen, vrien­den en fami­lie­le­den van de deel­ne­mers meer dan wel­kom, omdat wij het belang­rijk vin­den dat ieder­een samen in bewe­ging moet kun­nen blij­ven. Samen maken wij er een mooie dag van. Heb je nog vra­gen over de dagen? Neem dan con­tact op met Merijn Koek en mail naar merijn@mentelity.org!

Snow­board Fun­dag Ruch­pen 18 september
De Snow­board Fun­dag in Ruc­phen wordt geor­ga­ni­seerd op 18 sep­tem­ber bij Snow­World Ruch­pen (Baan­vel­den 13, 4715 ZH Ruc­phen). De dag begint om 10:15 uur en is om 14:00 afge­lo­pen. Het pro­gram­ma en de tic­kets vind je hieronder:

Pro­gram­ma
10:15 uur: Ont­vangst met kof­fie, thee of frisdrank
10:45 uur: Ope­ning Fundag
11:00 uur: Omkle­den en opha­len van het materiaal
11:30 uur: Twee uur baan­toe­gang en start snowboardlessen
13:30 uur: Ein­de snow­boar­den en omkleden
14:00 uur: Afsluiting

Snow­board Fun­dag Ter­neu­zen 9 oktober 

De Snow­board Fun­dag in Ter­neu­zen wordt geor­ga­ni­seerd op 9 okto­ber bij Snow­World Ter­neu­zen (Zee­land­laan 3, 4538 CA Ter­neu­zen). De dag begint om 10:15 uur en is om 14:00 afge­lo­pen. Het pro­gram­ma en de tic­kets vind je hieronder:

Pro­gram­ma
10:15 uur: Ont­vangst met kof­fie, thee of frisdrank
10:45 uur: Ope­ning Fundag
11:00 uur: Omkle­den en opha­len van het materiaal
11:30 uur: Twee uur baan­toe­gang en start snowboardlessen
13:30 uur: Ein­de snow­boar­den en omkleden
14:00 uur: Afsluiting

*Om te kun­nen snow­boar­den is het van belang dat je
zelf­stan­dig kan staan (met of zon­der pro­the­ses) en enigszins
kunt lopen. Dit omdat dit nodig is voor het kun­nen staan op
een snow­board. Vra­gen? Neem dan con­tact op met Merijn
Koek en mail naar merijn@mentelity.org