Nieuws2020-10-20T18:37:59+02:00

Nieuws

Mentelity Games verplaatst naar 2022

14 janu­a­ri 2021|

De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on en de orga­ni­sa­tie van de Men­te­li­ty Games heb­ben beslo­ten om de Men­te­li­ty Games van maart 2021 te ver­plaat­sen naar april 2022.

Snowboard Fundag in Landgraaf

17 augus­tus 2020|

De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on orga­ni­seert in samen­wer­king met IT4Kids op 12 sep­tem­ber een Snow­board Fun­dag Bij Snow­World in Land­graaf. Tij­dens het event maken kin­de­ren en jong­vol­was­se­nen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging ken­nis met het snow­boar­den.

Mentelity SUP Event bij Ottenhome

3 juli 2020|

Ook dit jaar orga­ni­seert de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on weer het Men­te­li­ty Sup Event. Op zon­dag 23 augus­tus wor­den de boards het water in gela­ten bij Otten­ho­me in Kor­ten­hoef om te Sup­pen op de Loos­d­recht­se Plas­sen.

Go to Top