Mentelity Stranddag

Lek­ker bewe­gen en uit­waai­en op het strand? Tij­dens de strand­da­gen van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on laten wij jou zien wel­ke spor­ten er alle­maal moge­lijk zijn op en rond­om het strand. Na een dag vol bewe­ging en ple­zier wordt het event afge­slo­ten met een geza­men­lij­ke bar­be­cue en een onder­gaan­de zon. Let’s go to the beach!

Ver­schil­len­de spor­ten op het strand
Bege­lei­ders van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on en JUMP Team Sche­ve­nin­gen geven gedu­ren­de de dag ver­schil­len­de work­shops om te kij­ken wel­ke sport het bes­te bij jou past en wat je leuk vindt om te doen: Sur­fen, Power­ki­ten, Long­boar­den of Golf Suppen.

Toe­gan­ke­lijk voor iedereen
De Men­te­li­ty Strand­dag is een ide­aal dag­je uit voor gezin­nen en vrien­den­groe­pen. Op de dag zelf zor­gen wij voor het geschik­te mate­ri­aal voor ieder­een, wel of geen licha­me­lij­ke uit­da­ging. Samen zor­gen wij ervoor dat ieder­een in bewe­ging komt tij­dens de Strand­dag. Ga je als bege­lei­ding mee of wil je lie­ver alleen genie­ten van de zon, de muziek en de bar­be­cue? Ook dan ben jij van har­te welkom!

Vol­gen­de edi­tie: 2 juli 2023
De eerst­vol­gen­de edi­tie van de Men­te­li­ty Strand­dag is op zon­dag 2 juli bij JUMP Team Sche­ve­nin­gen. Op die dag wor­den er onder meer cli­nics in het sur­fen en long­boar­den gegeven.

Vra­gen over de Men­te­li­ty Strand­dag? Neem dan con­tact met ons op!