Missie

Waarom

We zien vaak dat mensen met een lichamelijke uitdaging denken en accepteren dat ze veel dingen niet meer kunnen doen. Dit is hen vaak, met goede bedoelingen, aangepraat door mensen uit hun omgeving of door artsen. Soms denken ze het vooral zelf. Wij weten echter dat iedereen veel meer kan dan hij/zij denkt. Bovendien weten we hoezeer het geloven in mogelijkheden een leven kan verrijken. Daarom is het onze missie om ervoor te zorgen dat mensen met een lichamelijke uitdaging blijven denken in mogelijkheden. We beogen daarmee een einde te maken aan het denken in beperkingen. 

Hoe

Door mensen met een lichamelijke uitdaging te laten bewegen, ervaren ze dat ze veel meer kunnen dan ze denken. Op deze manier verlagen we de beperking die ze ondervinden door hun handicap. Door ze te laten zien dat zelfs iets ‘onmogelijks’ als boardsporten gewoon nog kan, beseffen ze dat ze tot veel meer in staat zijn dan ze denken. Na een paar keer meedoen zien we het zelfvertrouwen groeien en krijgen deze mensen oog voor de mogelijkheden die het leven hen biedt. Het maakt hen zelfstandiger, waardoor ze vaak gelukkiger worden.

Tegelijkertijd beïnvloeden we zo de beeldvorming over mensen met een fysieke uitdaging op een positieve manier. We dragen continue uit waar we in geloven: mensen met een uitdaging zijn niet ‘zielig’ of ‘eng’. Ze zijn net zo ‘uniek’ als iedereen.

Benieuwd naar de gezichten achter de Mentelity Foundation?

Ontmoet het team

Wat

We organiseren clinics voor mensen met een lichamelijke uitdaging, zodat zij op een laagdrempelige manier met een sport kunnen kennismaken. We delen onze ervaringen zo breed mogelijk zodat steeds meer mensen zich bewust worden van de mogelijkheden. Door te zien wat anderen bereiken, worden mensen gemotiveerd om zichzelf uit te dagen. We spannen ons in om zoveel mogelijk belemmeringen, die mensen ervan weerhouden om te gaan bewegen, weg te nemen. Soms betreft dat logistieke of facilitaire zaken, zoals het aanbieden van sporten en clinics in heel het land. Soms gaat het ook om fysieke en/of mentale uitdagingen, zoals het aangemeten krijgen van de juiste prothese of het durven snowboarden voor de eerste keer. Door verschillende accommodaties, organisaties en vaak ook andere gezinsleden of vrienden bij onze activiteiten te betrekken krijgen we het voor elkaar dat steeds meer mensen met een fysieke uitdaging een sport beoefenen.

Bibian Mentel

Bibian’s persoonlijke verhaal is een belangrijke schakel in het delen van onze missie. Mede daardoor zijn we in staat een breed draagvlak te creëren en allerlei gezelschappen te bereiken. We mobiliseren niet alleen de mensen met een fysieke uitdaging en hun gezinsleden, maar ook de medische begeleiding, bedrijven en allerlei instellingen die financieel bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de Foundation. Samen bereiken we het grote publiek en laten we iedereen in de samenleving weten: it’s all about mentelity.

Meer over Bibian Mentel

WORD DONATEUR OF SPONSOR
EN STEUN DE FOUNDATION

Ieder jaar organiseren wij diverse activiteiten om het bewegen met een lichamelijke uitdaging te stimuleren. Zonder de financiële steun van derde partijen kunnen wij dit niet realiseren.