Alles over de Mentelity Games

Ben jij klaar voor een avon­tuur in de Zwit­ser­se ber­gen? Dan zijn de Men­te­li­ty Games echt iets voor jou en je fami­lie of vrien­den. Tij­dens deze unie­ke ski- en snow­board­reis voor men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging laten wij jou zien dat win­ter­sport toe­gan­ke­lijk is voor ieder­een en zor­gen wij ervoor dat jij van de pis­tes afkomt. Ga je mee op reis?

Direct een tic­ket kopen 

Toe­gan­ke­lijk voor iedereen
Zit­ski­ën, staand ski­ën, ski­ën met een visu­e­le beper­king of snow­boar­den; het is alle­maal moge­lijk tij­dens de Men­te­li­ty Games. Wij zor­gen ervoor dat jij tij­dens deze week les krijgt van gekwa­li­fi­ceer­de lera­ren en wordt bege­leid door onze enthou­si­as­te vrij­wil­li­gers. Of je nou een begin­ner bent of al vaker op de pis­te bent geweest, de Men­te­li­ty Games zijn een uit­da­ging voor iede­re wintersporter!

Onver­ge­te­lij­ke week 
Tij­dens de vijf dagen in Zwit­ser­land wordt er een geva­ri­eerd pro­gram­ma aan­ge­bo­den, met genoeg uit­da­gin­gen voor ieder niveau. Deel­ne­mers krij­gen op vier dagen les en kun­nen ski­ën en snow­boar­den met Para­lym­pi­sche atle­ten. Ook wordt er een sla­lom uit­ge­zet en kan ieder­een van de schans met behulp van een Big Air­bag. Naast de acti­vi­tei­ten in de sneeuw is er ook een pro­gram­ma rond­om de les­sen. Win bij­voor­veeld gave prij­zen tij­dens de bin­go-avond,  geniet van de après-ski of ga als een van de geluk­ki­ge mee parag­li­den. Zo maken we van de Games een onver­ge­te­lij­ke week

Bij de Men­te­li­ty Games kij­ken we naar de moge­lijk­he­den van men­sen, en niet naar hun licha­me­lij­ke uit­da­gin­gen. We bren­gen daar­om erva­ren gehan­di­cap­te (pro)sporters, spe­ci­aal opge­lei­de lera­ren en win­ter­spor­ters van alle niveaus bij elkaar, zodat ieder­een van elkaar kan leren. Ple­zier staat daar­bij voor­op. Tij­dens de Games laten wij men­sen zien waar ze alle­maal toe in staat zijn met een licha­me­lij­ke uit­da­ging. Ga jij met ons mee? Bestel dan nu je tic­kets voor de Men­te­li­ty Games van 2023. Deze wor­den gehou­den van maan­dag 27 maart tot zater­dag 1 april 2023 in Saas Grund.

Part­ners 
De Men­te­li­ty Games zou­den niet geor­ga­ni­seerd kun­nen wor­den zon­der de hulp van een aan­tal part­ners. Hier­on­der een over­zicht van de par­tij­en zon­der wiens hulp de Men­te­li­ty Games niet geor­ga­ni­seerd kun­nen worden:

Saas-Grund Berg­bah­nen:


Saas-Fee Saastal: 

MK Ski­ser­vi­ce:

AXIWI:

BigAir­Bag:

VGW:

Meer prak­ti­sche infor­ma­tie over de reis vind je hier.
Wil je een tic­ket bestel­len? Ga dan naar de ticketpagina!