Kies jij voor een Men­te­li­ty Games-tic­ket met een ver­blijf­plaats? Dan zijn er een aan­tal opties waar je kan ver­blij­ven. Hier­on­der leg­gen wij jou uit wat voor accom­mo­da­tie-types er zijn en wat de ver­schil­len zijn tus­sen de types. Nadat je een tic­ket hebt gekocht, neemt de orga­ni­sa­tie con­tact met jou op om jouw keu­ze te bespreken. 

Hotel/pension
Als jij kiest voor een pak­ket met hotel/pension, ver­blijf je in een twee­per­soons­ka­mer of een fami­lie­ka­mer. Daar­naast beschikt ieder ver­blijf over een eigen bad­ka­mer met dou­che en toi­let. Bij dit pak­ket zit stan­daard een ont­bijt bij inbe­gre­pen bij het hotel/pension en is er de moge­lijk­heid om tegen meer­prijs te kie­zen voor half­pen­si­on. De hotels/pensions zijn op loop-/rol­af­stand van de skilift.

Appar­te­men­ten
Ver­blijf je lie­ver in een appar­te­ment tij­dens de Men­te­li­ty Games? Dat kan. Er zijn ver­schil­len­de appar­te­men­ten beschik­baar voor twee tot en met acht per­so­nen. De appar­te­men­ten zijn op loop-/rol­af­stand van de ski­lift en beschik­ken over een eigen keu­ken, badkamer(s) en toi­let­ten. Bij dit ver­blijf zorg je voor je eigen ont­bijt en avond­eten. Ook dien je het appar­te­ment bezem­schoon ach­ter te laten; dit houdt ook zaken in zoals het bed­den­goed eraf halen, de vuil­nis­bak legen etc.

Eigen ver­blijf
Natuur­lijk mag je ook voor een eigen hotel of appar­te­ment zor­gen tij­dens de Games. Graag horen wij dan in wel­ke accom­mo­da­tie je verblijft.

Extra info en licha­me­lij­ke uitdaging
Kom jij alleen naar de Men­te­li­ty Games? Dan kan het zijn dat je samen met iemand anders in een kamer of appar­te­ment wordt inge­deeld. Uiter­aard gaat dit in goed over­leg. Moch­ten er rede­nen zijn waar­om je lie­ver alleen op een kamer of in een appar­te­ment ver­blijft, stuur dan een mail naar thijs@mentelity.org voor de moge­lijk­he­den en extra kosten.

Het kan zijn dat we door jou licha­me­lij­ke uit­da­ging en nodi­ge voor­zie­nin­gen een keu­ze moe­ten maken voor de plek waar jij ver­blijft tij­dens de Men­te­li­ty Games. Nadat je jouw tic­ket hebt aan­ge­schaft, gaan we zo snel moge­lijk met jou in gesprek om te kij­ken wat het bes­te bij jouw wen­sen en behoef­ten past.