‘Verzamel herinneringen in plaats van bezittingen!’

Boven aan Bibians buc­ket­list staat dat de JUMP – dat staat voor Juni­or Modu­lai­re Pro­the­se – ver­goed wordt. In ons land krij­gen men­sen één pro­the­se in de drie tot vijf jaar ver­goed. Maar die pro­the­se, die 10.000 euro kost, is niet geschikt om mee te hard­lo­pen of voet­bal­len. Maar aan een extra voet­bal­been of zwem­pro­the­se hangt dat­zelf­de prijs­kaart­je van 10.000 euro.

Dat is voor bij­na nie­mand weg­ge­legd en de zorg­ver­ze­ke­raar ver­goedt het niet. Met de JUMP los­sen wij dat op. Het is een pro­the­se­been met een tool­tje waar­mee gemak­ke­lijk van voet kan wor­den gewis­seld. Er zit­ten er drie bij. Een alle­daag­se, een water­voet voor onder de dou­che en in zee, en een­tje voor een sport naar keuze.

Zeker 80% van de vali­de men­sen sport regel­ma­tig, maar bij de 10.000 pro­the­se­ge­brui­kers is dat slechts 27%. Als alleen al een wan­de­lin­ge­tje van 200 meter met een pro­the­se pijn doet, blijf je lie­ver zitten.

Tonen wij aan dat de levens­kwa­li­teit met JUMP ver­be­tert, dan kan onze pro­the­se de basis­ver­ze­ke­ring in. Daar­voor moe­ten we de hem tes­ten bij 75 men­sen. De JUMP kost 10.000 tot 15.000 euro, dat komt neer op een inves­te­ring van 1.125.000 euro.

Opgehaald:
€612.492

Streef­be­drag: €1.125.000

Hier­bo­ven de tus­sen­stand van de dona­ties die wij heb­ben mogen ont­van­gen. Iede­re dag om 18:00 uur wordt de tus­sen­stand bij­ge­werkt. Laten we met elkaar Bibi­an haar droom ver­we­zen­lij­ken en haar de lief­de geven die ze ver­dient. Sms LEEF naar 4004 en doneer een­ma­lig via de dona­tie­link die je ontvangt.

Samen maken we de wereld mooier,

Liefs,
Team Mentelity