Het is algemeen bekend dat bewegen  gezond is en diverse positieve effecten heeft; zowel geestelijk als lichamelijk. Ruim 75% van de bevolking doet dan ook aan een vorm van bewegen. Echter, van de groep met een lichamelijke beperking (9% van de bevolking), waaronder mensen mensen met een beenamputatie (bijna 2%) beoefent slechts 24% een sport. Er wordt geschat dat in totaliteit er landelijk circa 20.000 kinderen (jonger dan 18 jaar) zijn met een lichamelijke handicap waarvan bijna driekwart niet aan beweging doet. Dit komt onder andere doordat additionele protheses, zoals sportprotheses, erg duur zijn (prijs varieert van €3500 tot €6500) en niet worden vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Afgezien van het feit dat bewegen ook voor mensen met een lichamelijke handicap een plezierige bezigheid kan zijn, is uit onderzoek gebleken dat regelmatige lichamelijke activiteit kan leiden tot verbetering van de stemming, vergroting van het zelfvertrouwen en een betere acceptatie van de handicap. Daarnaast kan beweging vereenzaming voorkomen of doorbreken en heeft het positieve effecten op de lichamelijke gezondheid. Ook neemt de kans van hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en botontkalking af en zal het algeheel uithoudingsvermogen toenemen.

Binnen dit project richten wij ons op het stimuleren van bewegen bij mensen met een (gedeeltelijke) beenamputatie.

Oplossing

JUMP (JUnior Modulaire Prothese) heeft als doel om het bewegen toegankelijker en goedkoper te maken voor mensen met een beenamputatie. Om dit te bewerkstelligen zal in JUMP een innovatieve modulaire prothese ontwikkeld worden. Deze modulaire prothese biedt de mogelijkheid voor gehandicapten om met een enkele (modulaire) prothese meerdere sporten uit te proberen en te beoefenen.

Unieke kenmerken

De modulaire prothese is uniek en straalt in zijn eenvoud, doordat de voet erg makkelijk te verwisselen is door de patiënt. De kostprijs van deze prothese zal aanzienlijk lager zijn doordat de nieuwste materialen worden gebruikt die een lagere kostenbasis hebben dan de huidige prothese materialen. Daarnaast hoeft er per persoon slechts één koker ontwikkeld te worden die aangesloten kan worden op meerdere voeten – waardoor het zeer eenvoudig wordt om verschillende sporten te bedrijven met de modulaire prothese. Zoals weergegeven in de afbeelding hieronder zal de koker per patiënt ontwikkeld worden en blijft deze dus uniek per patiënt. Het innovatieve gedeelte van deze prothese betreft de pylon, waarbij de pylon zo wordt aangepast dat er volledige bewegingsvrijheid is voor de voet, en er meerdere soorten voeten kunnen worden aangebracht en gebruikt kunnen worden zonder daarbij van koker hoeven te wisselen. Met behulp van de JUMP prothese kunnen mensen met een beenamputatie zowel alledaagse activiteiten uitoefenen alsook een variatie aan verschillende sporten. Binnen JUMP zullen drie voeten ontwikkeld worden voor populaire sporten – en na een succesvolle afloop van het project zal het assortiment worden uitgebreid.