Loading...
HohSaas 12-uurs challenge2022-09-22T12:26:45+02:00
Done­ren

12-uurs challenge

Op 25 maart gaat de 3e edi­tie van de Men­te­li­ty Games van start. Het is een week vol chal­len­ges waar­in men­sen met én zon­der licha­me­lij­ke uit­da­ging hun gren­zen ver­leg­gen. Het doel van de Men­te­li­ty Games is het om naar de moge­lijk­he­den te kij­ken in plaats van naar de beperkingen. 

Deze unie­ke win­ter­sport­week begint met de Hoh­s­aas 12-uurs chal­len­ge: 100 teams halen met hun deel­na­me aan een van de drie chal­len­ges geld op om de Men­te­li­ty Games moge­lijk te maken. En die gaan gelijk twee dagen later, op 27 maart, van start: men­sen met een licha­me­lij­ke beper­king gaan tij­dens de Men­te­li­ty Games erva­ren dat zij veel meer kun­nen, dan zij den­ken en genie­ten van de sneeuw. 

De Men­te­li­ty Games is een uniek ski- en snow­board-eve­ne­ment voor men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging. Van begin­nen­de tot erva­ren win­ter­spor­ters: deel­ne­mers kun­nen samen met hun fami­lie en vrien­den genie­ten van dagen vol sneeuw­ple­zier. Zit­ski­ën, staand ski­ën, ski­ën met een visu­e­le beper­king of snow­boar­den, het is alle­maal moge­lijk tij­dens de Men­te­li­ty Games.

Alles over de 3 Challenges

Alle infor­ma­tie over de 3 Chal­len­ges tij­dens de Hoh­s­aas 12-uurs vind je op deze pagi­na. Aan wel­ke Chal­len­ge doe jij mee dit jaar?

Sponsor de 12-uurs Challenge

Wil jij een (finan­ci­ë­le) bij­dra­ge leve­ren aan de Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge en de Men­te­li­ty Games? Bekijk hier wat de moge­lijk­he­den zijn. 

Praktische info en verblijf

Alle prak­ti­sche infor­ma­tie zoals het pro­gram­ma, de race-regle­men­ten, uit­rus­ting en het ver­blijf in Zwit­ser­land vind je op deze pagina. 

Meer over de Mentelity Games

Wil jij weten waar­voor er tij­dens de Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge geld wordt inge­za­meld? Lees dan hier meer over de Men­te­li­ty Games

Titel

Ga naar de bovenkant